Seminář Aktuální změny chemické legislativy (aktualizační kurz pro "pokročilé")

 14.11.2018: Praha

Změny v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci. Změny v nařízení CLP související s uváděním chemických látek a směsí na trh. Principy označování, dodatkové značení detergentů a biocidů dle příslušných nařízení. Oznamování směsí podle chemického zákona. Novela zákona 258/2000 Sb. 

Název:

Seminář Aktuální změny chemické legislativy (aktualizační kurz pro "pokročilé")

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

14.11.2018: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata semináře:

 • Aktuální a očekávané změny v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci.

 • Aktuální a očekávané změny v nařízení CLP – související s uváděním chemických látek a směsí na trh.

 • Principy označování CHLS, dodatkové značení detergentů a biocidů dle příslušných nařízení.

 • Oznamování směsí podle chemického zákona.

 • Novela zákona 258/2000 Sb., k nakládání s chemickými výrobky.

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Program:

 • Novinky v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci (novely, oznamování, povolování – informace, které lze najít na stránkách ECHA)
 • Novinky v nařízení CLP – související s uváděním chemických látek a směsí na trh
 • Novelizované znění základního návodu k CLP
 • Přehled změn v CLP platných od 1.6. 2015
 • Principy označování (velké a malé balení, balení pro spotřebitele, přeprava, dodatkové značení detergentů a biocidů dle příslušných nařízení)
 • Novela zákona 258/2000, §44a a §44b - nakládání s chemickými látkami. Písemná pravidla podle novely, převod mezi pravidly podle chemického zákona a podle CLP)
 • Pro zájemce na konci semináře: oznamování směsí podle chemického zákona 

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz

Prezentace ke stažení:

Seminář Aktuální změny chemické legislativy - 14.5.2018: Praha

1. Aktuální změny chemické legislativy