Seminář Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy

Termín není zatím uveden

Změny v oblasti evidence a ohlašování. Změny zákona o odpadech a prováděcích předpisů. Připravované změny v 2017. Pravidla pro vedení průběžné evidence a ohlašování odpadů a zařízení (odpady, autovraky, elektrozařízení, elektroodpady, zařízení, skladů a sběrných dvorů, dopravci odpadů). Praktické ukázky evidencí a hlášení. Evidence přepravy nebezpečných odpadů přes ISPOP. Roční zpráva o zpětném odběru pneumatik.

Název:

Seminář Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Určeno pro:

Seminář je určen pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v nových povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe.

Obsah kurzu:

  • změny zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů v roce 2016 a připravované změny v 2017
  • změny v oblasti evidence a ohlašování
  • připravované změny v oblasti výrobků na konci životnosti (zpětný odběr)
  • praktické ukázky obsluhy ISPOP, stažení formulářů, vyplňování, způsoby odeslání a autorizace, sledování stavu hlášení
  • pravidla pro vedení průběžné evidence a ohlašování produkce odpadů
  • evidence a ohlašování odpadů odpadovými firmami: odpady, autovraky, elektrozařízení a elektroodpady, zařízení, zařízení na využívání a odstraňování odpadů, skladů a sběrných dvorů, dopravci odpadů
  • roční zpráva o zpětném odběru pneumatik (povinnost výrobce/dovozce)
  • evidence přepravy nebezpečných odpadů na území ČR přes ISPOP

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Eva Směšná

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

1 983 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 2 400 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz