Dvoudenní superkurz: Klasifikace látek a směsí

Podrobný 2denní kurz klasifikace látek a směsí dle nařízení CLP (1272/2008), včetně názorných ukázek klasifikací a praktického cvičení.

Název:

Dvoudenní superkurz: Klasifikace látek a směsí

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

Termíny připravujeme, aktuálně žádné vypsané nejsou.

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Obsah:

První den se podrobně seznámíte s nařízením CLP (1272/2008), včetně všech aktuálních novel, a principy klasifikace a označování látek. Druhý den naváže klasifikací směsí s použitím výpočtové metody na základě znalosti klasifikace složek.


Jaký je obsah kurzu?
1. Den – principy klasifikace podle nařízení CLP pro látky a směsi

 • Obecné zásady klasifikace (na praktických příkladech)
 • Zdroje informací pro klasifikaci látek
 • Správné používání harmonizované klasifikace látek, specifické limity, M faktory
 • Data ze stránek ECHA použitelné pro klasifikaci

2. Den – klasifikace směsí

 • Princip výpočtové metody dle CLP a další možnosti klasifikace pro směsi
 • Názorná klasifikace směsí vlastnost toxicity
 • Názorná klasifikace směsí vlastnost žíravost
 • Názorná klasifikace směsí vlastnost nebezpečnost pro životní prostředí
 • Názorná klasifikace směsí klasifikace směsí s kombinovanými vlastnostmi
 • Značení vyplývající z klasifikací
 • Praktické cvičení – samostatné řešení zadaného příkladu

Možnost vyzkoušet klasifikaci směsi z vlastního zadání (podmínka je elektronická verze listu k hodnocení)
 
Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny:
Cena jednotlivého dne je 4.900 Kč bez DPH/den. V případě zájmu o jednotlivé dny prosím uveďte toto do poznámky v objednávkovém formuláři nebo napište individuální objednávku na mail info@eurochem.cz.

Určeno pro:

Pro pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy, pracovníky odpovědné za kontrolu bezpečnostních listů dodavatelů, pro všechny, kteří se chtějí naučit hodnotit nebezpečnost chemických látek a směsí a jejich označování. Tj. osoby dotčené nařízením REACH a CLP, (výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory). 

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

2 dny

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo konání:

Praha: ReachSpektrum, Rubeška 393/7, 190 00, Praha 9

Cena:

8.000 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 9.680 Kč.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@eurochem.cz