NAŠI PARTNEŘI


INOVACE PROSTŘEDNICTVÍM SPOLUPRÁCE

Náš tým úzce spolupracuje s organizacemi soukromého i veřejného sektoru na celé řadě projektů. Jsme velmi hrdi na možnost spolupráce s našimi partnery a těšíme se na další zajímavé projekty, které přinesou prospěch všem zainteresovaným stranám přesně podle našeho sloganu "Společnou cestou k nejlepšímu řešení"

 

Pokud máte také zájem o spolupráci s námi, pak nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na spolupráci na mnoha dalších projektech.

Staňte se Partnerem


Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Masarykova univerzita

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoké učení technické v Brně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Mendelova univerzita v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Univerzita Pardubice

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L.

Univerzita Hradec Králové

Technická univerzita v Liberci

Slezská univerzita v Opavě

Ostravská univerzita v Ostravě

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Univerzita Karlova