Seminář ADR PRO "NE"DOPRAVCE: běžný podnik a jeho povinnosti k dohodě ADR

Pravidla pro přepravu nebezpečných věcí po silnici platí nejen pro profesionální dopravce. Část povinností se týká také běžných firem. Zejména, pokud provádíte některé z následujících činností: Vozíte občas nějaké chemické látky či směsi (výrobky s nějakou nebezpečnou vlastností)? Nebo převážíte nebezpečný odpad? Odesíláte větší množství nebezpečných odpadů? Vykládáte či nakládáte chemické látky či směsi - příjem, vykládka či nakládka nebezpečných chemických látek/směsí?

Název:

Seminář ADR PRO "NE"DOPRAVCE: běžný podnik a jeho povinnosti k dohodě ADR

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

12.11.2020: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Obsah:

Hlavní témata semináře:

 • občasná přeprava nebezpečných odpadů,
 • občasná přeprava chemických látek a přípravků,
 • příjem, vykládka/nakládka nebezpečných přípravků,
 • změny ADR,
 • praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení.

Určeno pro:

Seznámení s problematikou povinností firem v oblasti přepravy nebezpečných věcí - ADR. Určeno pro pracovníky odpovědné za přepravu, odpady, chemické látky, logistiku, ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí podle ISO 14001.

Cílem semináře je představit přehledně a uceleně problematiku ADR pro firmy, které se nezabývají profesionálně přepravou nebezpečných věcí po silnici, ale občas potřebují něco převést, nebo se přepravy nebezpečných věcí účastní (příjem, vykládka/nakládka apod.). Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se ADR.

Program:

Program:

(9 - cca 15 hod):

Ing. Daniel Chrobok

 • Seznámení s problematikou - rozsah použití, platnost, použitelnost jiných předpisů
 • Povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti
 • Školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí
 • Kontroly a jiná podpůrná opatření pro zajištění plnění bezpečnostních požadavků
 • Bezpečnostní předpisy
 • Vynětí z platnosti
 • Obecné základy klasifikace nebezpečných věcí pro přepravu
 • Seznam nebezpečných věcí pro přepravu – obecné seznámení
 • Používání obalů (cisteren)
 • Postupy při odeslání
 • Značení obalů a vozidel
 • Průvodní doklady
 • Požadavky na konstrukci a zkoušení obalů (cisteren)
 • Podmínky přepravy, nakládky, vykládky a manipulace
 • Požadavky na osádku vozidel, jejich výbavu, provoz a průvodní doklady
 • Požadavky na konstrukci a schvalování vozidel
 • Přeprava podlimitního množství
 • Balení v omezeném a vyňatém množství

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Daniel Chrobok, profesionální bezpečnostní poradce ADR

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

2.975 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.600 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz