Seminář Klasifikace směsí

Praktický kurz klasifikace směsí principem případové studie. Na konkrétních příkladech si ukážeme klasifikace konkrétních směsí. 

 

Název:

Seminář Klasifikace směsí

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

Termíny připravujeme, aktuálně žádné vypsané nejsou.

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Obsah:

  • Stručné základní principy klasifikace podle nařízení CLP pro látky a směsi
  • Zdroje informací pro klasifikaci látek, harmonizovaná klasifikace látek, specifické limity, M faktory
  • Klasifikace konkrétních směsí a značení vyplývající z klasifikací
  • Klasifikaci směsi, nebo kontrola klasifikace směsí z vlastních zadání posluchačů. (podmínka je elektronická verze listu k hodnocení)

Určeno pro:

Pro pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy, pracovníky odpovědné za kontrolu bezpečnostních listů dodavatelů, pro všechny, kteří se chtějí naučit hodnotit nebezpečnost chemických látek a směsí a jejich označování. Tj. osoby dotčené nařízením REACH a CLP, (výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory). 

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová (Reach Spektrum)

Místo konání:

Praha: ReachSpektrum, Rubeška 393/7, 190 00, Praha 9

Ostrava: ReachSpektrum, Nádražní 213/10

Cena:

4.900 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 5.929 Kč.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz