Nalejvárna: 3-denní kurz i pro (ne)chemiky

Za tři dny získáte ucelený přehled o povinnostech v dodavatelském řetězci, legislativních požadavcích na bezpečnostní list, který se ve druhém dni naučíte sestavit nebo kontrolovat, včetně všech souvisejících činností (klasifikace, hledání dat, doplňování dat z expozičních scénářů..). Třetí den se z praktického hlediska zaměříme na expoziční scénáře, jak je číst a jak používat informace v nich obsažené.

Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny!

Název:

Nalejvárna: 3-denní kurz i pro (ne)chemiky

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

29.-31.10.2019: Praha

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Obsah:

1. Den: Chemická legislativa v praxi

Kurz, který vám dá jasný a ucelený přehled o povinnostech dodavatelského řetězce od výrobců a dovozců, přes následné uživatele, distributory až ke konečným prodejcům. Tento kurz umožní dát do praktických souvislostí všechny povinnosti spojené se základními nařízeními pro chemii REACH (1907/2006) a CLP (1272/2008).

Vhodný pro: Nové pracovníky ve firmách nebo pracovníky, kteří mají nově na starost nařízení REACH a CLP, pracovníky odpovědné za nákup/prodej/pou­žívání chemických látek a směsí, za ekologii podniku i všechny ostatní, kteří si chtějí zopakovat základy nařízení REACH a CLP.

2. Den: Bezpečnostní list

Přestože má bezpečnostní list přesně stanovená pravidla, jak jej sestavit i formát, jak má vypadat, neexistuje v chemii různorodější dokument. Slouží k předávání informací v dodavatelském řetězci. Pro konkrétní směs se naučíte sestavit nebo kontrolovat bezpečnostní list včetně všech souvisejících činností (klasifikace, hledání dat, doplňování dat z expozičních scénářů..). Kurz předpokládá základní znalosti v oblasti klasifikace směsí.

Vhodný pro: Pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy a jsou zodpovědni za kontrolu bezpečnostních listů dodavatelů, pracovníky odpovědné za nákup/prodej/pou­žívání chemických látek a směsí.

3. Den: Scénáře expozice

Expoziční scénář je povinná příloha bezpečnostního listu na nebezpečnou čistou chemickou látku, která je registrována v množství větším než 10 tun za rok. Na kurzu vás seznámíme s rozšířeným bezpečnostním listem a různými typy expozičních scénářů a projdeme stručné principy tvorby expozičních scénářů. Na scénáře expozice se opět zaměříme také z praktického hlediska na příkladu konkrétního scénáře. Ukážeme si jak vyhledat data pro porovnání s údaji ve firmě, možnosti zapracování relevantních dat z expozičních scénářů složek do BL na směs, upřesníme všechny povinnosti související s ES a na konec budou zařazeny praktické zkušenosti s expozičními scénáři.

Vhodný pro: Výrobce chemických směsí a uživatele chemických látek. Pro pracovníky ve firmách, kteří mají na starost bezpečnostní listy, pracovníky odpovědné za kontrolu bezpečnostních listů a zavádění expozičních scénářů do praxe.

Doporučujeme účast na celém bloku kurzů, které na sebe logicky navazují a zajistí vám ucelený přehled o povinnostech v dodavatelském řetězci, legislativních požadavcích na bezpečnostní list a expoziční scénáře.

Kurz je pořádán jako partnerská akce ReachSpektrum, EUROCHEM.

Můžete se přihlásit i na jednotlivé dny:

Cena celého kurzu činí 9.810,- Kč bez DPH/3dny (ceny jednotlivých dnů: 1. Den: Chemická legislativa v praxi - 3.510,- Kč bez DPH, 2. Den: Bezpečnostní list - 4510,- Kč bez DPH a 3. Den: Scénáře expozice - 4.510 Kč bez DPH). V případě zájmu o jednotlivé dny prosím uveďte toto do poznámky v objednávkovém formuláři nebo napište individuální objednávku na mail info@eurochem.cz

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používání chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

3 dny

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo konání:

Praha: ReachSpektrum, Rubeška 393/7, 190 00, Praha 9

Cena:

9.810 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály.

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekohelp.cz