Seminář Novinky v chemické legislativě

Čtete ECHA news? Sledujete sbírku zákonů? Ne? Možná byste měli, abyste neprošvihli žádnou důležitou novinku v chemické legislativě. Ne nadarmo se říká: „čert a zákonodárce nikdy nespí". Naštěstí pro Vás je tu kurz týkající se všech dostupných novinek a novelizací předpisů, novinek na portálu ECHA a novinek naší české legislativy. V jednom dni. A máte (zase na nějakou dobu) klid. 

Název:

Seminář Novinky v chemické legislativě

Chci zaregistrovat místo na semináři

Termín:

Termíny připravujeme, aktuálně žádné vypsané nejsou.

Zahájení:

9.00 hod. Předpokládané ukončení: 14.00 hod. Prezence od 8.30.

Program:

Hlavní témata a program semináře:

Kurz, ve kterém se zaměříme na změny nejen v nařízeních REACH a CLP, ale také na novinky v národní legislativě. Nebudou chybět informace např. na téma „Registrace chemických látek po 31.5.2018". Předpokládáme, že již máte určité základní znalosti o hlavních nařízeních REACH, CLP a dalších předpisech k nakládání s chemickými látkami a směsmi. Pokud ne, můžete využít základní kurzy z naší nabídky (2-denní kurz: Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list, Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS).

Co všechno na kurzu probereme?

  • Změny v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci.
  • Změny v nařízení CLP související s uváděním chemických látek a směsí na trh.
  • Registrace chemických látek po termínu 1.6.2018
  • Připravované změny v oznamování nebezpečných směsí (UFI kódy, PCN formát, evropský katalog výrobků)
  • Proces povolování látek dle nařízení REACH, princip působnosti povolení v celém dodavatelském řetězci
  • Stále se měnící a vyvíjející portál ECHA (on line seznámení jaké staronové informace zde lze nalézt a jak tyto informace využívat v podnikové praxi)
  • Chemické látky a směsi a změny legislativy pracovního prostředí (nařízení 375/2017, připravovaná novela nařízení 361/2017 o expozičních limitech a další aktuality známé v době konání semináře)

Určeno pro:

Pro všechny články dodavatelského řetězce a další osoby, které si chtějí udržovat své znalosti legislativy aktuální. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Délka trvání:

1 den

Přednášející:

Ing. Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Místo konání:

Praha: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, Praha 1

Cena:

3.140 Kč + DPH. Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Cena včetně DPH je 3.800 Kč. Způsob platby: fakturou či hotově na místě

Kontakt:

Kontaktní osoba:
Ing. Jan Vilím
Wcontact s.r.o.
U král. louky 8
Praha 5
tel. 257 310 542,
e-mail: info@ekonoviny.cz