Vedení průběžné odpadové agendy online

Online aplikace EVIDENCE ODPADU a ILNO (identifikační listy nebezpečných odpadů) vyřeší průběžnou evidenci a značení odpadů

kterou ale také můžete kompletně předat do naší správy a věnovat se vlastnímu podniku. Všechny povinnosti pak za vás zajistíme my.
Card imageEvidence a ohlašování odpadů
Pokud potřebujete pomoci v oblasti odpadů, kontaktujte nás.

 

Spustit EVIDENCI ODPADU

Původci odpadů a oprávněné osoby, které nakládají s odpady, jsou povinni vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Povinnosti při vedení evidence a ohlašování odpadů jsou upraveny zákonem o odpadech a vyhláškou o podrobnostech nakládání s odpady. V případě, že původce nebo oprávněná osoba produkuje nebo nakládá s nebezpečným odpadem v množství vyšším než 600 kg za rok a s ostatním odpadem v množství vyšší než 100 tun za rok, jsou povinni zasílat každoročně hlášení o produkci odpadů prostřednictvím integrovaného systému ISPOP.
EVIDENCE ODPADU
APLIKACE EVIDENCE ODPADŮ
ZDARMA nebo 650 Kč/měsíc
 • EVIDENCE ODPADU PROFI
  Předáváte nám pouze informace o vyprodukovaném odpadu a všechny zákonné požadavky vyřešíme za vás.
  ▪ zařazení produkovaných odpadů, dle aktuálního katalogu odpadů
  ▪ vedení průběžné evidence odpadů
  ▪ zpracovaní hlášení o produkci a nakládání s odpady
  ▪ vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO)
  ▪ evidenci odpadu můžete průběžně sledovat online na Internetu
  ▪ hlášení do systému ISPOP
 • EVIDENCE ODPADU START – ZDARMA
  Evidenci odpadu vedete sami pomocí naší online aplikace Evidence odpadu na Internetu. Po registraci získáte zdarma přístup k online aplikaci, do které zadáváte průběžně informace o odpadech. Aplikace vám automaticky vytvoří na konci roku podklady pro hlášení do systému ISPOP. Evidence je vedena do 50 položek odpadu.
EKOhelp
EKOHELP ILNO
APLIKACE EKOHELP ILNO
325 Kč/měsíc
 • Identifikační listy nebezpečných odpadů - vám vytvoří tiskové podklady pro označení nebezpečných odpadů včetně etiket.
 • ▪ Aplikace obsahuje databázi všech nebezpečných odpadů s předvyplněnými charakteristikami pro vytvoření identifikačních listů ILNO a etiket
 • ▪ Listy ILNO můžete libovolně upravovat dle svých požadavků, ve formuláři zadáte pouze kód odpadu a zbytek informací doplní program
 • ▪ Ihned můžete hotové kompletní ILNO tisknout včetně etiket dle odpadové legislativy, která požaduje různé velikosti označení podle velikosti shromažďovacích prostředků. Připraveny jsou tedy všechny velikosti etiket
 • ▪ Hotové ILNO i etikety si můžete uložit pro další použití
EKOhelp