Bezpečné nakládání s chemikáliemi
Poskytujeme informační služby a systémy pro správu chemických zásob a skladů, bezpečnostních listů a tvorbu etiket. Naše databáze chemických látek vám ukáže, jak správně označovat nebezpeřné chemické látky.

Bezpečnostní list (BL) nebo i Safety Data Sheet (SDS) představije soubor informací pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi.

Registr chemických látek a bezpečnostních listů CHEMAX je programový databázový systém pro správu vašeho chemického portfolia.

Naše etikety jsou vždy v souladu s legislativními požadavky

Zaškolíme vaše pracovníky pro nakládání s chemickými látkami - EH&S Školení a certifikace.

 

Registr chemických látek CHEMAX

Získejte informace o klíčových funkcích programu CHEMAX, jak může náš software zorganizovat vaše chemikálie a bezpečnostní listy.

 

Výrobci jsou také uživatelé chemických látek

Společnosti, které mají libovolnou produkci, potřebují zajistit nejen bezpečnost svých výrobků, ale i bezpečnost svých zaměstnanců, kteří manipulují s chemikáliemi nebo nebezpečnými látkami na pracovišti. Skutečně poskytujete svým zaměstnancům veškeré informace? Ukážeme vám, že to lze snadno a levně pomocí nejmodernějších technologií.

Správa, distribuce a audit bezpečnostních listů

Vaše bezpečnostní listy připojíme do databáze systému EUROCHEM který zajistí jejich automatickou distribuci vašim zákazníkům. Oceníte snadnost této procedury a vaši zákazníci budou včas informování o všech změnách. Provedeme audit vašeho chemického portfolia a doplníme případné nesrovnalosti (bezpečnostní listy, pravidla pro nakládání, etikety) tak, aby vaše společnost dostála všem zákonným požadavkům.

TOXI

Databáze TOXI - databáze nebezpečných chemických látek dle evropského nařízení CLP o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (z angl. Classification, Labelling and Packaging). Tento právní předpis zavádí v celé EU nový systém klasifikace a označování chemických látek , který vychází z globálně harmonizovaného systému Organizace spojených národů (UN GHS). Součástí tohoto nařízení je i databáze chemických látek a jejich bezpečnostní klasifikace.

EKOHELP – moderní nástroj pro ekologický audit firmy

Pomocí tohoto nástroje si snadno vytvoříte vlastní ekologický audit - EKOaudit – tj. posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí (environmentální legislativa). Jednotlivé povinnosti, které se Vás týkají, můžete uložit do vlastního registru a snadno je pak využít při opětovném auditu. Ke všem legislativním předpisům, podle kterých audit sestavujete, si můžete zobrazit jejich plná znění a přesvědčit se, zda se určitá zákonná povinnost opravdu vztahuje i na vaší společnost. Nedílnou součástí auditu je i neustálé sledování legislativních změn, které je velmi časově náročné a které vám v rámci předplatného služby budeme minimálně 1 x měsíčně dodávat formou emailového newsletteru (ENVIreport).