Eurochem

Bezpečné nakládání s chemikáliemi

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list (BL) nebo i Safety Data Sheet (SDS) představuje soubor informací pro nakládání s nebezpečnými látkami/směsmi.

CHEMAX

Registr chemických látek a bezpečnostních listů CHEMAX je programový databázový systém pro správu vašeho chemického portfolia

Bezpečnostní etikety

Naše etikety jsou vždy v souladu s legislativními požadavky

Kurzy a školení

Zaškolíme vaše pracovníky pro nakládání s chemickými látkami, EH&S školení a certifikace.

Vedení průběžné odpadové agendy online

Online aplikace EVIDENCE ODPADU a ILNO - identifikační listy nebezpečných odpadů a bezpečnostní etikety

O nás

Bezpečné nakládání s chemikáliemi
Poskytujeme informační služby a systémy pro správu chemických zásob a skladů, bezpečnostních listů a tvorbu etiket. Naše databáze chemických látek vám ukáže, jak správně označovat nebezpečné chemické látky. Cílem je vždy dlouhodobá spolupráce a ve vztahu k zákazníkům se řídí mottem: „ Společnou cestou k nejlepšímu řešení“
250

STARÁME SE O VÍCE NEŽ 250 KLIENTŮ

10

VÍCE NEŽ 10 LET DĚLÁME CO NÁS BAVÍ

15

KAŽDOROČNĚ INVESTUJEME MIN. 15% OBRATU DO VÝVOJE A INOVACÍ


Společnost WCONTACT s.r.o. se zaměřuje na poskytování komplexních poradenských služeb v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Vytváříme informační systémy pro správu chemických látek a distribuci souvisejících dokumentů. Provozujeme již od roku 2002 jednu z největších online databází chemických látek v České republice - portál EUROCHEM (www.eurochem.cz).
Kontakt


Našim zákazníkům dodáváme software CHEMAX pro efektivní správu firemního portfolia chemických látek, skladové hospodářství, správu bezpečnostních listů a tisk bezpečnostních etiket, který spojuje komplexní logistiku s enviromentálním chováním a zodpovědností. V tomto směru zajišťujeme také komplexní outsourcing správy chemického portfolia ve firmách, kde v návaznosti na potřeby zákazníků přebíráme odpovědnost za komplexní logistické řešení a systémové zlepšování.

Služby

Naše služby v oblasti chemických látek a podnikové ekologie

Bezpečnost práce při nakládání s chemikáliemi

Zajistíme bezpečné nakládání s chemikáliemi

Společnosti, které mají libovolnou produkci, potřebují zajistit nejen bezpečnost svých výrobků, ale i bezpečnost svých zaměstnanců, kteří manipulují s chemikáliemi nebo nebezpečnými látkami na pracovišti. Skutečně poskytujete svým zaměstnancům veškeré informace? Ukážeme vám, že to lze snadno a levně pomocí nejmodernějších technologií.

EKOaudit - moderní nástroj pro ekologický audit firmy

Pomocí tohoto nástroje vám vytvoříme ekologický audit - EKOaudit – tj. posouzení souladu činnosti organizace s právními a ostatními požadavky vztahující se k ochraně životního prostředí (environmentální legislativa). Jednotlivé legislativní povinnosti, které se Vás týkají, můžete uložit do vlastního registru a snadno je pak využít při opětovném auditu. Nedílnou součástí auditu je i neustálé sledování legislativních změn, které je velmi časově náročné a které vám budeme zasílat formou emailového newsletteru.

AKADEMA

Vyškolíme vaše zaměstnance pro bezpečné nakládání s chemikáliemi. Školení provádíme v našich učebnách, online i onsite v místě objednatele.

Získejte informace o klíčových funkcích programu CHEMAX, jak může náš software zorganizovat vaše chemikálie a bezpečnostní listy

Program, který Vám zajistí přehlednou správu chemických látek a směsí včetně všech souvisejících dokumentů (bezpečnostních listů, bezpečnostních karet, pracovních postupů atd). Snadno získáte přehled o všech chemických látkách ve firmě a navíc můžete vytisknout bezpečnostní karty a etikety

Ceník programu CHEMAX


 • Udržuje přehledný seznam všech chemických látek v organizaci a sleduje jejich umístění
 • Okamžité zobrazení bezpečnostního listu k chemické látce (směsi)
 • Tisk etiket a čárových kódů
 • Snadné dohledání přesného umístění chemické látky
 • Snadná manipulace v důsledku využití čárových kódů
 • Ukládá historii použití chemických látek
 • Rychlý přístup k informacím o chemické nebezpečnosti látek, pracovním postupům a pokynům první pomoci atd.
 • Uchovává informace o množství látek (jejich zůstatcích) pro snadné doplňování zásob
 • Sleduje čísla šarží laboratorních vzorků
 • Sleduje data expirací a brání tak používání látek s prošlou dobou spotřeby
 • Zaznamenává jména osob, které chemické látky používají
 • Poskytuje data pro sestavení bilance použití chem. látek v podniku