AKADEMA

 

AKADEMA- školení zaměstnanců:

Součástí našich služeb pod značkou EKOHELP je i pořádání seminářů s problematiku podnikové ekologie. Tyto semináře doplňují naše publikace o aktuální komentáře předních odborníků v oboru podnikové ekologie a ochrany životního prostředí. Semináře jsou zaměřeny na jednotlivé kapitoly podnikové ekologie: Chemické látky a přípravky - Odpadové hospodářství - Využití a ochrana vod - Ochrana ovzduší - Integrovaná prevence - Nakládání s obaly - Environmentální management (EMS) a informují posluchače o hlavních zákonných povinnostech firem v těchto oblastech.
Naše semináře z oblasti chemických látek a podnikové ekologie:
Kurzy EKOAkademie naleznete v aplikaci kurzy.ekohelp.cz